Translate

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Godzina łaski

Dzisiaj ! Raz w roku mamy niesamowitą możliwość otrzymania wielu łask od Boga za pośrednictwem Maryi z racji Święta Niepokalanego Poczęcia NMP
Ta godzina to od 12.00 - 13.00 w południe. Prośmy o łaski dla swojej duszy i ciała, o najbliższych o  nawrócenie grzeszników.
Maryja jest pełna łaski. Rozdaje łaski Boże. Nie możesz być wtedy w kościele to módl się tam gdzie jesteś.
Potrzebujesz tak wiele i nie wszystko zależy od ciebie. Poleć się Matce.
Nie zapomnij bo kolejna taka okazja będzie za rok 08.12.

poniedziałek, 29 września 2014

Potężna pomoc

Dzisiaj świętujemy dzień świętych Archaniołów - Michała Gabriela i Rafała. To potężna pomoc. Bóg im powierzył specjalne misje wobec ludzi.
A dużo wiadomości znajdziemy w artykule
Pomyślcie jak bogaty mamy świat duchowy w zasięgu naszych myśli i słów. Czy korzystamy z ich pomocy?

A to modlitwy do Archaniołów:


Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!
Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.
Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen
No i znana wszystkim {?} ale  w kosciołach zapominiana w formie prostego egzorcyzmu do "wykorzystania" przez każda osobę:
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw
 niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy.
A Ty wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. Amensobota, 27 września 2014

Twój Anioł Stróż

Twój Anioł Stróż czeka na kontakt z tobą. czy już zapomniałeś, że go masz? On nie zapomniał. I 02/10 jest Jego święto. Święto Aniołów Stróżów!

Modlitwę do Anioła pewnie z dzieciństwa pamiętasz - odśwież ją 
i zacznij rozmawiać z Twoim Aniołem. On na to czeka. Skoro towarzyszy Ci od urodzenia do śmierci to pomyśl jaki musi być opuszczony gdy z nim się nie kontaktujesz.
Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził.
Otrzymałeś go od Boga w tym celu. O.Pio

A Psalm 91, 11-12
"Swoim aniołom dał rozkaz, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień"

Jak sie modlić skoro urosłeś?
Tradycyjnie
.MODLITWA „ANIELE BOŻY”
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Anioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.
Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.
(Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio)

MODLITWA PRZED PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJI
Kochany, mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu,
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu podjęcia
ważnej dla mnie decyzji (można tu przedstawić, jaka to decyzja).
Przyjdź mi z pomocą abym dokonał słusznego i właściwego wyboru,
który się będzie podobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą.
Amen.

Dla rodziców:
MODLITWA RODZICÓW DO ANIOŁA SWEGO DZIECKA,
PRZED DOKONANIEM WYBORU.
Aniele Stróżu naszej córki, syna (wymienić imię),
pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją
niestrudzoną opiekę jaką nad nim sprawujesz.
Teraz nasze dziecko stoi przed ważnym wyborem
swojej dalszej drogi życiowej.
Prosimy Cię; pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę
zgodną z planami Bożymi.
Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.
Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań,
jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.
Prosimy Cię o to całym sercem,
przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus,
który żyję i króluje na wieki wieków.
Amen.

Do Anioła męża i żony
DO ANIOŁA STRÓŻA MĘŻA
Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże.
Amen.
 DO ANIOŁA STRÓŻA ŻONY
Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony, i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko, co lubi i co ją drażni, i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał wszelkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę.
Amen.

W ważnych sprawach
W chorobie czy przed operacja do Aniola Stroza lekarzy - o dobre rozeznanie choroby i wybor najlepszego leczenia,
Do Aniola Stroza pielegniarek, o „dobre rece” które beda nas dotykac w chorobie, o potraktowanie nas ze zrozumieniem i miloscia blizniego.
Do Aniola Stroza naszych czlonkow rodziny, by pomogl im znosic ze zrozumieniem i wspolczuciem nasz trudny stan.
Przed załatwianiem spraw urzędowych – o życzliwosc urzednikow i pomyslne zalatwienie sprawy.
Przed egzaminem – by nie tylko wspomogl w zdaniu egzaminu, ale by wyjednał przychylność egzaminatora.
nieporozumienich międzyludzkich, by bez urazy i gniewu pomogl wyjasnic trudne okoliczności, by naklonil serce tej osoby (tych osob) do ugody, by usunal przeszkody porozumienia i pomogl doprowadzic do wybaczenia (nam czy drugiej stronie)
Przed podróżą – by strzegl i wspieral osobe kierujaca tym srodkiem lokomocji
(np. Do Aniola Stroża kierowcy - by interweniował w porę,by np. kierowca pojazdu nie zasnąl nad kierownica, by w pore zauwazyl niebezpieczenstwo.
Do Aniola Stroza pilotow samolotu
Do Aniola Stroza pracownikow kolei i maszynisty) i tych Aniołow ludzi z którymi związana będzie nasza podróż.

Miejmy w zapasie AKTY STRZELISTE

Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.
Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.
Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.
Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.
Witam Cię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękuje Ci za błogosławiony, spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyć ten dzień na chwałę Bogu Najwyższego.
Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, wierny i dobry Przyjacielu, że mi we wszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.
Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.
Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.
Aniele, mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach i utrapieniach.
Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.
Przepraszam Cię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.
Aniele, mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystko mu dziękować.
Aniele, mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłością na tego człowieka, którego z trudem przyjmuję.
O mój Przyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.

Tyle - sami możemy wymyślać własne modlitwy i zwroty do naszego Anioła - zacznijcie to robić a Wasze życie ulegnie zmianie

Powyższe informacje częściowo w oparciu o materiały http://gloria.tv/?media=340769

A dla Twojego dziecka polecam i może ono tam też posłuchać pięknych opowiadań
Anioł Stróż

poniedziałek, 5 maja 2014

Warto posłuchać


Bazylika Św. Krzyża 
03/05 2014
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki Polski
Biskup Kazimierz Ryczan

Marzycielska Poczta - list do chorego dzieckaSzczegóły

To niewiele , ale na tyle stać każdego. Zapoznaj się z tą strona i może będziesz w stanie napisać parę słów?

sobota, 26 kwietnia 2014

Nowi święciNasi nowi Święci
Jan XXIII i Jan Paweł II
Potencjał wstawienników i wzorów do nasladowania rosnie nam.
A najważniejszym dla nas świętym jest święty naszych czasów Jan Paweł II i dziękujemy mu za to, że jego słowa były odzwierciedleniem jego życia,a życie odzwierciedleniem słów.
Kochamy Cie Święty Janie Pawle II, miłość nigdy nie umiera.
Dziękujemy Bogu, że dał nam takich ludzi.
Jakże nam brakuje takich cech i takich ludzi

Z poezji Jana Pawła II

Miłość mi wszystko wyjaśniła...

Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała - 
dlatego uwielbiam tę Miłość, 
gdziekolwiek by przebywała. 
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu, 
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, 
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa 
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie. 
Więc w tej ciszy ukryty ja - liść, 
oswobodzony od wiatru, 
już się nie troskam o żaden z upadających dni, 
gdy wiem, że wszystkie upadną.

Dzisiejszy dzień to także Niedziela Miłosierdzia Bożego,święto ustanowione przez Świętego Jana Pawła II
-Jezu miej Miłosierdzie dla nas i całego świata-


a to krótki film o tych dwóch świętych
poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Tak sobie myślę, gdy zapada zmierzch

Tak sobie myślę w zmierzchu Świąt Wielkanocnych ile one znaczyły dla nas, a ile w nich było tylko tradycji w stylu-poświecenia pokarmów i spotkań rodzinnych.
Ile wysiłku wkładamy w to by coraz bardziej poznawać Miłość Tego, który konkretnie za mnie, za Ciebie oddał życie. Czy oddałabym życie za kogoś kogo nie znam? Za kogoś , kto mi uczynił krzywdę, kto mnie pozbawił życia? Odpowiedź nasuwa się jedna-nie. I tak mówi i Pismo Święte - jeszcze może za kogoś bliskiego, za sprawiedliwego, ale za łotra? A Jezus tak mnie kocha, tak Ciebie kocha, że idzie za mnie , za Ciebie na Krzyż, oddaje życie bym ja, byś Ty mógł żyć. Ile z tego rozumiem w czasie Wielkanocy? Co ta Wielka Noc dla mnie znaczy? Czy tylko wolne dni i byczenie się i objadanie? Radość z nie wiadomo czego? Głupia radość zakrapiana kieliszkami wódki, czy innego alkoholu i szum i krzyki, gdy jeden drugiego przekrzykuje.Ile rozmów było w te dni na temat Zmartwychwstałego, a ile na temat tego co zjadłem, co wypiłem i czy się przejadłem ? Centralne miejsce zajmował On czy jaja na twardo, - które nawet w tej postaci nie są symbolem życia, kurczak kupiony w sklepie bez życia itd. I tyle zabiegania po to by na stole było pełno. Kiedy wreszcie pojmę ja, Ty, że to czas Radości Chrystusa Zmartwychwstałego, który cieszy się, że wypełnił swoją misję, że wybawił mnie, Ciebie od śmierci wiecznej. Czy podziękowałam Mu za to, podziękowałeś Mu? Czy myślisz, że to takie opowiadanie o Jezusie i nie warto nad nim się zastanawiać. Czy poznaję Jezusa mojego Twojego Zbawiciela? Ile jeszcze lat będąc ochrzczonym człowiekiem będę się zachowywała jak poganin, czy będziesz poganinem? Ile wysiłku wkładam w to by poznać Mojego Boga? Na końcu mego czasu Twojego czasu będziemy sądzeni z miłości. Takiej jak On nam pokazał. Nie tej z Sodomy i gomory bo tam jej nie było, tam była rozpusta. Na końcu mojego, Twojego czasu nikt nie zapyta mnie co jadłam, co piłam, jakie szkoły ukończyłam, czy gwiazdorzyłam, i ile znaczyłam w społeczeństwie, ile zarabiałam, jakie dobra posiadałam, ale czy kochałam, czy Ciebie Boże szukałam.
Polecam rozmyślania innego człowieka
http://info.wiara.pl/doc/1964300.Zycie-napisac-na-nowo

Na fali Słowa - Niedziela Zmartwychwstania, ks. Michał Olszewski SCJ

poniedziałek, 31 marca 2014

Co oni chcą zrobić dzieciom?

Masz dzieci, czy nie, ale zależy ci by ich nikt nie deprawował, by miały spokojne dzieciństwo wolne od seksualnych pobudek to pomóż tym dzieciom, które ktoś chce"uczyć" czegoś co tak naprawdę nie wymaga takiego szumu medialnego  jaki się robi na dzień dzisiejszy. Szczegóły dla chcących pomóc w tym dziele na stronie


Dołącz do tej akcji i podaj informacje dalej.

niedziela, 30 marca 2014

Przekaż dalej - Jezus żyje

Nie wierzysz, ze Jezus żyje? Masz wątpliwości? Wybierz się na spotkanie młodych lub na spotkanie otwarte dla wszystkich do Częstochowy

Szczegóły:Dla młodych w drugą niedzielę miesiąca.
Otwarte dla wszystkich w trzecią sobotę miesiąca, w miesiącu kwietniu wyjątkowo w 4 sobotę i w innym miejscu jak widać na w/w linku.

Dojazdy - możesz dojechać własnym środkiem lokomocji
na stronce jest mapka
lub skorzystać z dojazdu zorganizowanego z całej Polski


sobota, 15 marca 2014

Interaktywna Droga Krzyżowa

źródło obrazu
http://katecheza.dabrowaszlachecka.pl/drogakrzyzowa.htm


Jeśli w piątek w czasie Wielkiego Postu nie możesz iść do Kościoła
masz alternatywną Drogę krzyżową
bo tak naprawdę to Jezus idzie Twoją drogą życia

DROGA KRZYŻOWA

POJDŹ RAZEM

Uzdrawianie przez Drogę krzyżową
cz 1


pozostałe części na You tube 

Droga krzyżowa z ks. Pawlukiewiczem

środa, 5 marca 2014

Popiół na mojej głowie...


Środa Popielcowa jak zwykle kolejny raz rozpoczyna Wielki Post. Popiół sypany na nasze głowy ma nam przypominać o tym, że kiedyś w ten popiół się obrócimy.
Czy idziemy właściwą drogą czy drogą donikąd? Bo ta co donikąd prowadzi to droga gdzie po kresie naszego życia nasz popiół bez Chrystusa nie zmartwychwstanie. I jak co roku w piątki Droga Krzyżowa. I w niedziele Gorzkie żale. Czy jeszcze pamiętamy te nabożeństwa?
A Wielki Post to nasze postanowienia - nie dotyczą one na pewno naszego kolejnego odchudzania. Nasze postanowienia  powinny dotyczyć czegoś,  ale dla kogoś. I przykłady - odwiedziny rodziców, koleżanki dawno nie widzianej, chorego w szpitalu, poświęcenie czasu dla kogoś. I tym kimś może być też ktoś kogo nie ma już z nami, a za kogo możemy się modlić by było mu lżej tam..
I post ilościowy i jakościowy w piątki Wielkiego Postu - możemy jeść mniej i będziemy zdrowsi, ale jednocześnie możemy pościć dla...Dla kogoś. Dla zniewolonych alkoholizmem, wszelkiego rodzaju używkami, narkotykami, złym duchem, nienawiścią, gniewem, lenistwem, brakiem pokory, dla tych co to myślą, że Bóg im niepotrzebny i budują zamiast na Skale, na piasku. Za nich wszystkich i za innych postanówmy w tym Wielkim Poście czegoś się wyrzec, czegoś czego nam w jakiś sposób będzie brakowało, z czym mamy trudności się rozstać - no i tu są te słodycze, ta wódeczka, papieroski, rozrywka. Dla kogoś, by coś zmienić, siebie zmienić.
40 dni na to mamy - dużo i dużo możemy pomóc i wielu osobom. Rozejrzyjmy się wokół. Może ktoś płacze, może ma gorzej niż my, a może nic nie mówi i cierpi, może czeka na kogoś. Może za naszymi drzwiami u sąsiada maltretowane są dzieci, dotąd nie reagowaliśmy. Może mąż bije żonę, a ona nie ma odwagi bronić się?Może ludzie innych państw i kontynentów cierpią biedę, nie maja co jeść, brakuje im wody, może jest wojna, Może konkretnie dla nich coś postanowimy. Jest tylu ludzi potrzebujących naszej pomocy. I niekoniecznie musza to być pieniądze. Popiół dzisiaj spadł na nasze głowy. Czas karnawału skończony. Pomyślmy o sensie życia i drodze, którą gdzieś zmierzamy. Bo nasz popiół bez Chrystusa nie zmartwychwstanie...
W ten fioletowy smutny czas 
W krzyż Twój, Jezu, pukam... 
Swoje serce zmywam łzą, 
Twego serca szukam 
(Brat Tadeusz)
wtorek, 4 marca 2014

Wierzę w Prawdę

Po dzisiejszych konferencjach na temat problemu na Ukrainie - powiem tak, moim zdaniem wszyscy w jakimś stopniu kłamią. Nikt nie ma czystych intencji. Zadziwia mnie tylko stanowczość czy surowość naszych polityków odnośnie tego konfliktu. Dlaczego nie byli tacy stanowczy w temacie wraku samolotu.
Odnośnie ministra sportu, który zapowiedział brak swojej osoby na olimpiadzie dla niepełnosprawnych mam mieszane uczucia. po co mieszać politykę do olimpiady w której chcą się wykazać niepełnosprawni ludzie. Dla kogo ten szanowny minister by tam pojechał? Ten od sportu, a nie od polityki globalnej.
Jakoś zawsze mówiono, że ksiądz, nauczyciel matka, ojciec, opiekun powinni być z dziećmi, nawet w najtrudniejszych chwilach. Przykładem Korczak.
Kłamstwo ostatecznie na wierzch wypływa, może długo na to trzeba czekać, ale Prawda zwycięży. Mało co mnie te wszystkie dywagacje obchodzą, ale powiem tak, nikt nam nie mówi, ze jesteśmy bezpieczni, nikt nam tego nie gwarantuje pomimo takich potęg wokół.
No i cóż? Na kim możemy polegać? Tylko na Nim. On Jeden jest gwarantem Prawdy i bezpieczeństwa.

niedziela, 2 marca 2014

Wierzycie w to?.

Wierzę, że, w dzisiejszym tzw. cywilizowanym świecie ludzie się opamiętają i będą dążyli do pokojowego rozstrzygnięcia wszelkiego rodzaju nieporozumień.
Polska ma w pamięci wszelkie zbrojne interwencje na jej terenie. Nie dalej jak wczoraj przeżywaliśmy trzecią rocznicę wspomnień o żołnierzach wyklętych. Dzisiaj dowiadujemy się tej drugiej strony historii ukrywanej skrzętnie pod ziemią. Walczyli nasi żołnierze o wolną Polskę. każdy kraj ma prawo do życia w pokoju na własnym terytorium. Wierzę, że jeżeli przywódcy innych państw okażą odrobinę dobrej woli to Ukraina sama sobie ze sobą poradzi. Modlił się polski naród o wolność na Ukrainie i mimo, że mamy różne wspomnienia z przeszłości z tym narodem to jednak stajemy w obronie ludzi tam żyjących. nie chcemy wojny, nie chcemy patrzeć jak za naszą granicą zabijani są niewinni ludzie, jak zostają po nich wdowy, sieroty. Ludzie z Majdanu są już zmęczeni staraniem się o swoją wolność. Nie może tego nikt wykorzystywać dla własnych interesów i nie myślę tu tylko o jednym kraju.Patrzymy na te obrazy w tv, za chwilę oglądamy inny program rozrywkowy. Jakie uczucia się w nas kłębią? Nie możemy pomóc proszącym. Ktoś inny się odgraża. Nie chcemy by nasi żołnierze znowu byli tzw mięsem armatnim.
Wierzę, że nastanie pokój. A wy wierzycie w to? Wierzycie w zwycięstwo rozumu nad siłą i bezmózgowiem?

wtorek, 11 lutego 2014

Światowy Dzień Chorego

Dzisiaj 11/02 Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Jezus powiedział "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają"               (  Mt 9,12 )
Mamy choroby ciała i duszy. Czasami te choroby duszy wpływają na pogorszenia stanu zdrowia naszego ciała. Tu by wyleczyć dusze niepotrzebny jest lekarz  tylko spotkanie z Jezusem w sakramencie pokuty. Dlatego trzeba prosić Maryję by poprzez wstawiennictwo do swego Syna wyprosiła nam łaskę mocnej wiary, abyśmy z ufnością przyjmowali wszystko co jest wolą Boga, oraz byśmy mieli odwagę prosić o uzdrowienie tego co od Niego nie pochodzi. Byśmy mieli odwagę wyrzucić to z siebie, gdyż tylko tak możemy być uzdrowieni. A Maryja jak dobra matka pomaga nam odnaleźć Syna.
Do Lourdes pielgrzymują tysiące ludzi z całego świata, ale tak tam jak i tu potrzebne jest zaufanie i wiara w to że modląc się otrzymujemy łaskę spotkania Pana. 
Ewangelie mówią nam o wielu uzdrowionych, niektórzy byli niewidomi, sparaliżowani, opętani. Tak na prawdę nie widząc Jezusa, nie słysząc, ale ufając otrzymali zdrowie dzięki wielkiemu zaufaniu, ze Jezus jest Panem .

Modlitwa o Cud

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. 
Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie,
proszą przebacz mi.
W Twoje Imię przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.
Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię
jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij
na ciele, duszy i umyśle.
Przybądź Panie Jezu,
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym.
Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.
Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, 
Święty Peregrynie Patronie chorych na raka,
Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi ku pomocy.


Odmawiaj tę modlitwę z wiarą, bez względu na to jak się czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze pojmował każde słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski. Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny sposób. Przekonasz się.

Peter Mary Rookey OSM

źródło modlitwy   http://adonai.pl/modlitwy/?id=80

Dzisiaj była 4 rocznica śmierci mojego ulubionego ks.Proboszcza
Mam radość w sercu bo było dużo ludzi na mszy św w jego intencji.
I dzisiaj modlę się za niego i proszę o wstawiennictwo ufając,że jest bliżej Boga niż ja w tej chwili.

niedziela, 12 stycznia 2014

Chrzest- kiedy to było?

CHRZEST PAŃSKI, a nasz chrzest

Czy pamiętamy datę swojego chrztu, kiedy to opieczętowano nas na wieczność na przyjaźń z Bogiem? Czy są ważniejsze rocznice niż rocznica chrztu świętego?
Dlaczego pamiętamy tylko daty naszych urodzin, później pamiętamy, że dziecko ma roczek  itd, a zapominamy o dziękczynieniu za swój chrzest?
Światło nam zajaśniało gdy przyszliśmy na świat, później ktoś postanowił o naszym chrzcie i obiecywał nas wychowywać w wierze katolickiej. Otrzymaliśmy białą szatę-symbol czystości.
Dzisiaj nie pamiętamy o tym dniu. Niech on wejdzie na zawsze w nasz kalendarz jako dzień szczególny.
Czy mamy aż tyle pokory by docenić to co się wydarzyło w dniu naszego chrztu? Trójca Święta i my. Jedna wielka rodzina. Odeszliśmy za daleko?Czy trwamy w jedności?

A z dzisiejszej Ewangelii:
"Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w swoim przemówieniu do Korneliusza ukazał to zdarzenie jako początek apostolskiego życia Pana. „Wiecie, co się działo... po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą... przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 37–38). Słowa Piotra są echem słów Izajasza i Ewangelii...
W podobny sposób dzieje się z chrześcijaninem: przez chrzest rodzi się on do życia w Chrystusie, a przez udział Ducha Świętego zostaje usprawiedliwiony i odnowiony w całej swojej istocie oraz ukształtowany na dziecko Boże. A kiedy postąpił w latach i ma podjąć świadomie i z odpowiedzialnością obowiązki życia chrześcijańskiego, Duch Święty bierze udział ponownie udzielając łaski przez sakrament bierzmowania, by utwierdzić go w wierze i uczynić mężnym świadkiem Chrystusa. Całe życie chrześcijanina rozwija się pod wpływem Ducha Świętego.
Ewangelista Mateusz opowiadając o chrzcie Jezusa zaznacza, że Chrzciciel nie chciał się podjąć tej czynności: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 14). Oczywiście, że Pan nie potrzebował chrztu. Jednak poszedł do Jordanu, dostosowując się do wszystkich, którzy szli prosić o chrzest pokuty, i nalegał na Jana mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (tamże 15). „Sprawiedliwość”, jaką Jezus chce wypełnić, jest to doskonałe spełnienie woli Ojca; i właśnie Ojciec w odpowiedzi na ten gest tak pokorny, stawiający Jezusa na równi z grzesznikami, objawia Jego godność Mesjasza i Duch Święty widzialnie zstępuje na Niego.
Dla chrześcijanina nieodzownym warunkiem tego, aby łaska chrztu w nim owocowała i aby dał się prowadzić Duchowi Świętemu, jest pokora skłaniająca go do szukania we wszystkim woli Bożej, z pominięciem wszelkiej korzyści osobistej."
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 224

niedziela, 5 stycznia 2014

Wierzyć to znaczy mieć nadzieję.

Słowa z dzisiejszej Ewangelii ukazują nam wartość i znaczenie człowieka dla Boga. "Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi" J. 1,9 Każdego człowieka mówi Ewangelista św.Jan.
Sporo czasu przeznaczam w swoim życiu sprawom wiary. Czytam  książki, oglądam filmy, przeglądam strony internetowe  w poszukiwaniu tematów związanych z wiarą. Jestem katoliczką. Mimo wielu napaści na Kościół katolicki w dzisiejszych czasach w Polsce uważam, że warto mieć nadzieję i warto wierzyć w Boga, bo życie jest trudne, a Bóg pomaga nam iść przez nie właściwą drogą.
Droga, która idę jest właściwa, mam takie przekonanie. Jest trudna, ale prowadzi do właściwego celu jakim jest życie z Bogiem.
Zatem chcę dalej zgłębiać treści zawarte w Piśmie Świętym, poznawać przemyślenia ludzi w tym temacie, słuchać dobrej piosenki, spotykać wierzących ludzi. A oni mają coś takiego w oczach czego brakuje tym, którzy Boga nie spotkali. Ja też mam jeszcze sporo braków i chcę je nadrobić.