Translate

poniedziałek, 29 września 2014

Potężna pomoc

Dzisiaj świętujemy dzień świętych Archaniołów - Michała Gabriela i Rafała. To potężna pomoc. Bóg im powierzył specjalne misje wobec ludzi.
A dużo wiadomości znajdziemy w artykule
Pomyślcie jak bogaty mamy świat duchowy w zasięgu naszych myśli i słów. Czy korzystamy z ich pomocy?

A to modlitwy do Archaniołów:


Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!
Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.
Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen
No i znana wszystkim {?} ale  w kosciołach zapominiana w formie prostego egzorcyzmu do "wykorzystania" przez każda osobę:
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw
 niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy.
A Ty wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. Amensobota, 27 września 2014

Twój Anioł Stróż

Twój Anioł Stróż czeka na kontakt z tobą. czy już zapomniałeś, że go masz? On nie zapomniał. I 02/10 jest Jego święto. Święto Aniołów Stróżów!

Modlitwę do Anioła pewnie z dzieciństwa pamiętasz - odśwież ją 
i zacznij rozmawiać z Twoim Aniołem. On na to czeka. Skoro towarzyszy Ci od urodzenia do śmierci to pomyśl jaki musi być opuszczony gdy z nim się nie kontaktujesz.
Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził.
Otrzymałeś go od Boga w tym celu. O.Pio

A Psalm 91, 11-12
"Swoim aniołom dał rozkaz, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień"

Jak sie modlić skoro urosłeś?
Tradycyjnie
.MODLITWA „ANIELE BOŻY”
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Anioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.
Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.
(Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio)

MODLITWA PRZED PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJI
Kochany, mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu,
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu podjęcia
ważnej dla mnie decyzji (można tu przedstawić, jaka to decyzja).
Przyjdź mi z pomocą abym dokonał słusznego i właściwego wyboru,
który się będzie podobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą.
Amen.

Dla rodziców:
MODLITWA RODZICÓW DO ANIOŁA SWEGO DZIECKA,
PRZED DOKONANIEM WYBORU.
Aniele Stróżu naszej córki, syna (wymienić imię),
pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją
niestrudzoną opiekę jaką nad nim sprawujesz.
Teraz nasze dziecko stoi przed ważnym wyborem
swojej dalszej drogi życiowej.
Prosimy Cię; pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę
zgodną z planami Bożymi.
Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.
Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań,
jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.
Prosimy Cię o to całym sercem,
przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus,
który żyję i króluje na wieki wieków.
Amen.

Do Anioła męża i żony
DO ANIOŁA STRÓŻA MĘŻA
Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże.
Amen.
 DO ANIOŁA STRÓŻA ŻONY
Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony, i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko, co lubi i co ją drażni, i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał wszelkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę.
Amen.

W ważnych sprawach
W chorobie czy przed operacja do Aniola Stroza lekarzy - o dobre rozeznanie choroby i wybor najlepszego leczenia,
Do Aniola Stroza pielegniarek, o „dobre rece” które beda nas dotykac w chorobie, o potraktowanie nas ze zrozumieniem i miloscia blizniego.
Do Aniola Stroza naszych czlonkow rodziny, by pomogl im znosic ze zrozumieniem i wspolczuciem nasz trudny stan.
Przed załatwianiem spraw urzędowych – o życzliwosc urzednikow i pomyslne zalatwienie sprawy.
Przed egzaminem – by nie tylko wspomogl w zdaniu egzaminu, ale by wyjednał przychylność egzaminatora.
nieporozumienich międzyludzkich, by bez urazy i gniewu pomogl wyjasnic trudne okoliczności, by naklonil serce tej osoby (tych osob) do ugody, by usunal przeszkody porozumienia i pomogl doprowadzic do wybaczenia (nam czy drugiej stronie)
Przed podróżą – by strzegl i wspieral osobe kierujaca tym srodkiem lokomocji
(np. Do Aniola Stroża kierowcy - by interweniował w porę,by np. kierowca pojazdu nie zasnąl nad kierownica, by w pore zauwazyl niebezpieczenstwo.
Do Aniola Stroza pilotow samolotu
Do Aniola Stroza pracownikow kolei i maszynisty) i tych Aniołow ludzi z którymi związana będzie nasza podróż.

Miejmy w zapasie AKTY STRZELISTE

Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.
Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.
Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.
Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.
Witam Cię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękuje Ci za błogosławiony, spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyć ten dzień na chwałę Bogu Najwyższego.
Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, wierny i dobry Przyjacielu, że mi we wszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.
Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.
Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.
Aniele, mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach i utrapieniach.
Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.
Przepraszam Cię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.
Aniele, mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystko mu dziękować.
Aniele, mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłością na tego człowieka, którego z trudem przyjmuję.
O mój Przyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.

Tyle - sami możemy wymyślać własne modlitwy i zwroty do naszego Anioła - zacznijcie to robić a Wasze życie ulegnie zmianie

Powyższe informacje częściowo w oparciu o materiały http://gloria.tv/?media=340769

A dla Twojego dziecka polecam i może ono tam też posłuchać pięknych opowiadań
Anioł Stróż